Kabary »  Vaovao »  Akon'ny faritra »  Kabary fanokafana RNS

Kabary fanokafana RNS

Tompokolahy sy Tompokovavy

 

Ny tsiron'ny lanitry Gasikara, hono,

Mandoatra ny hanin'ny an-dafin-drano

Ny hankaton'ny voary vao kiaka andro

Mandrisika ny fony te hifandray

Ny fihaonam-be tahaka izao, randram-bita voakolo ho amin'ny fihavanana

Vanim-potoana manan-tantara eo amin'ny Malagasy aty am-pitan-dranomasina no atrehintsika ankehitriny koa fifaliana ho anay ny mandray fitenenana etoana.

Manao azafady fa miserana anareo am-pitenenana

Manao azatsiny fa misalovana ny haja amam-boninahitrareo. Tsy misy mahay mamindra tahaka ny akoho hono fa raha mandia sahafa solafaka ihany, koa miala tsiny

 

Ny andro iray ihaonana, hono, toa zato;

Ny isarahana toa arivo koa hovelomin-tsoratra eto am-pifankahitana ny arahaba voadinidinika sy akory voafantimpantina avy ao am-po sy avy ao an-tsaina ho an'ny mpiray tanindrazana sy ho an'ny namana rehetra manatrika eto.

Arahaba toa an-dramasoandro ianareo ka hitondra hazavana ho an'ny manodidina

Arahaba toa an-dravolana ka hitondra fanilo hanala ny aizina rehetra

Mirary koa raha mirary ho an'ny Malagasy rehetra mila ravin'ahitra aty an-tany lavitra, ny soa hitotohitra sy ny tsara hitomandavana anie ho eo amin'ny fiainanareo ka ho sedra ny mamy roa lalana ny isam-batan'olona, raha miondrika hitoho-tantely, raha mitraka higoka ronono, ho tojo ny tsara maharitra ka hiaina am-pahasambarana ny isam-baravarana.

 

Manaraka izany, isaorana Andriamanitra nampifanojo antsika amin'izao hetsika momba ny RNS izao, mampihaona ny Malagasy maro manerana an'i Eropa. Mahamirana ny saina ny fahafantarana fa na eo aza ny rotorotom-piainana: ny asa aman-draharaha, ny fianarana atrehina dia mitady hirika hisian'ny fifankahalalana, fifandraisana, fifaneraseran'ny

 

Noho izany indrindra no anehoan-tsitraka sy anoloran-tsaotra ireo mpikarakara nanao saina miara-mihevitra hahatanteraka izao fihaonana izao hisian'ny fiombonam-po sy ny firaisan-tsaina, mitaona ho amin'ny fankamamiana ny fihavanana. Hitohy hatrany anie ny hetsika toy izao, hampisondrom-bidy ny kolontsaina malagasy ary hampiaka-danja ny soatoavina ao aminy ka hamelona ao am-pon'ny tsirairay ny fitiavan-tanindrazana.

 

Ankasitrahana ihany koa ny Ben'ny tanàna eto Mulhouse izay nanaiky nampiantrano izao RNS izao. Midika izany fa iray vatsy, iray aina amin'ny Malagasy ianao amin'ny

fampivelarana ny maha olona. Enga anie ianao hambinina amin'izay rehetra atao.

 

Tompokolahy sy tompokovavy

Ny fisaorana, hono, toy ny fary lava vany ka tsy lany hamamiana. Manantitra ny

fisaorana sy fankasitrahana antsika rehetra tonga maro mifanotrona. Tsy ho very maina anie izao fahatongavantsika rehetra izao ary raha tafasaraka eto isika dia mba ho toy ilay mpamboly tapia any Imamo: ny hanina azo, ny vola miditra, ny tena mitafy lamba landy.

Isika eto kosa: ny fihaonana tsara, ny hetsika vita, ny fihavanana matotra.

Misaotra tompokolahy, mankasitraka tompokovavy.

 

ANDRIAMBOAVONJY Hanitriniaina Ravaomalala

Filohan'ny Foibem-pirenen'ny FI.MPI.MA.  

 

Version française

Monsieur le Maire de Mulhouse

Mesdames et Messieurs

 

Une retrouvaille qui symbolise l'harmonie et la solidarité.

Un moment mémorable et marquant aux yeux des Malgaches vivant à l'étranger.

Telle est la rencontre nationale à laquelle nous avons le privilège d'assister.

Ainsi, c'est une grande joie pour moi de pouvoir prononcer un discours en cette occasion.

 

Avant tout, même s'il m'est destiné en ce jour de prendre la parole, j'implore votre indulgence car personne n'échappe à des erreurs en prononçant un discours, comme dit le proverbe : « nul ne sait marcher comme le coq, mais sur du van, il trébuche tout de même. »

Nous vous saluons comme le soleil, lumière du jour, lumière qui nous l'espérons, éclairera cette rencontre nationale sportive.

Nous vous saluons comme la lune, dissipatrice des ténèbres.

Nous souhaitons une vie remplie de douceurs et de bénédictions à chacun et une vie pleine de grâce et de prospérité à chaque foyer.

 

Nous exprimons aussi nos remerciements à Dieu, qui nous a réunis en cet événement qui rassemble les Malgaches en Europe. Il est réjouissant de constater qu'une telle opportunité a été créée pour leur permettre de se retrouver, de se faire plus de connaissances et de faire des échanges entre eux sur le plan culturel et sportif, malgré leur rythme de vie intense dans leurs études et leur travail.

 

Nous adressons également nos reconnaissances à tous les organisateurs pour leur dévouement et ont consacré corps et âme à la réalisation de cette rencontre, en vue de raffermir l'amitié entre les Malgaches. Qu'un tel évènement se perpétue pour rehausser la culture malgache et élever ses valeurs afin de préserver l'amour de sa patrie d'origine en chacun de nous !

 

Nous exprimons aussi notre gratitude à Monsieur le Maire de Mulhouse, qui accueille la RNS dans cette belle ville. Vous contribuez ainsi au développement culturel et sportif des Malgaches. Que vous soyez gratifié de ce que vous avez octroyé.

 

Mesdames et Messieurs,

Enfin, nous réitérons nos remerciements à vous tous ici présents.

Que vous récoltiez les fruits de votre participation à cet évènement. Mais surtout, que par cette rencontre, soient renforcées l'unité et la solidarité entre nous!

 

Mesdames et Messieurs, merci de votre aimable attention.

 

ANDRIAMBOAVONJY Hanitriniaina Ravaomalala

Présidente nationale de FI.MPI.MA 

 

Top of Page

Namana sy Rohy

  • Tahala Rarihasina
  • Ny Akademia Malagasy