Kabary »  Vaovao »  Akon'ny faritra »  Akon'ny Faritany Mahajanga

Akon'ny Faritany Mahajanga

Faritany FI.MPI.MA. Mahajanga
Famindram-pahefana sy fanaovam-beloma ny Filoham-paritany

Nandao ny tanànan’i Mahajanga, ka lasa nifindra toerana any Antananarivo, ny Filoham-Paritany Atoa Randriamamonjy Mamy Juste voafidy tao Mahajanga, rehefa avy nitondra telo taona ny Faritany. Namindra ny fahefana tamin’ny Filoha mpanampy Atoa Radaniela Koto Joseph izy ny alakamisy faha 18 aprily 2013.

Mga64_2.jpg

Tonga nanome voninahitra io fotoana io ny Filohan-tSampana Marovoay Atoa Rajaonarison Mamy Manesy ary ny Tonian’ny Komity mpandrindra ny Sampana Mahajanga Atoa Ranaivo Jean Luc Balthazar, sy ireo mpiara-miasa. Ho mari-pahatsiarovana ny fiaraha-miasa dia notolorana tabilao mirakitra ny fotoan-dehiben’ny fiainan’ny Filoha Mamy Juste teo anivon’ny Faritany FI.MPI.MA. Mahajanga izy.

Mga64_1.jpg

Mitsodrano ny Filoha Mamy Juste hahavita mihoatra noho izay vita teto Mahajanga izahay : "Mahefà be eo amin’ny asa aman’andraikitra vaovao; aza reraky ny zava-manasatra ary aza mifantina andraikitra hotanterahina eo anivon’ny FI.MPI.MA."

Sampana FI.MPI.MA. Mahajanga
Rantsam-pampianarana EASTA Amborovy

Notanterahina ny alakamisy faha 25 aprily 2013, ny fanadinana iombonana tao amin’ny rantsam-pampianarana EASTA. Miisa 21 mianadahy ity iray tarika ity. Teknisiana momba ny fambolena sy fiompiana izy ireo ary havoaka alohan’ny handehanany mandeha manao atrikasa ivelan’ny tanànan’i Mahajanga. Ny fampianarana kabary dia tafiditra ao amin’ny taranjam-pampianarana ao amin’ny EASTA. Ny mpiofana dia samy nanao ny antsan-kabariny araky ny tenim-paritra sy ny fomban-ny niaviny avy, fa manaja kosa ny rafitrin’ny kabary atolotry ny FI.MPI.MA.

EASTA_Mga64.jpg

Mirary soa an’ity tarika ity hahefa be eo amin’ny fanentanam-pampiasana ny teknikam-pambolena sy fiompiana atolotra eny anivon’ny vahoaka mpamokatra ny Faritany FI.MPI.MA. Mahajanga.

Faritany Mahajanga

ny mpi-web
mey 2013

Top of Page

Namana sy Rohy

  • Tahala Rarihasina
  • Ny Akademia Malagasy