Vaovao

Roapolo taona izay no nananganan'ny Mpitandrina RAKOTOBE Rajaomanjato sy ny Jeneraly RAMAKAVELO Désiré Pilippe ny Sampana "Hanitra Nentindrazana" ao...

Tontosa tamim-pahamendrehana ny fandraisana sy fandevenana ny nofo mangatsikan’ny Filoham-boninahitra FI.MPI.MA., izay nanorina ny fikambanana 50...

Vaovao rehetra

Akon'ny faritany - Akon-dia tany ivelany

« Trandraka an-tanimena, hono, ka ny volon-tany no arahina » Atoa Pascal Aquien, Filoha lefity ny Oniversite La Sorbonne, no nandahateny voalohany...

Fanokafana ny ivon’ny fankalazana tao amin’ny Centre International de Séjour de Paris salle des Congrès Paris 21 avrily tolakandro. Nanamarika...

Vaovao rehetra

Tsenan-kevitra

Izy no...

Izy no ... RAZAFIHARINIAINA Arsène

Fony teny amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra no nanombohany niantsehatra tamin’ny kabary, tsapany ho mandeha ila ihany anefa ny fahalalany tamin’ny kabary koa namafisiny izany rehefa tonga tao amin’ny « Lycée Moderne Ampefiloha » izy. Teo an-tokonan...

Tohiny

“Matin-drobon’ny adrisa ka fola-pen’ny aketalahy” :

Anarana iantsoana ny vavy amin’ny karazam-balala iray ny adrisa. Tsara sy mahafinaritra ny sorany: mainty sy vony. Vaventiventy kokoa izy noho ny lahy aminy, izay antsoina hoe aketa na aketalahy. Manintona ny bika sy ny soratr’adrisa ka maha-te hisambotra. Enjehina fatratra izy raha vao tazana, ary tsy avela raha tsy azo na dia hahafola-pe aza. Mazàna anefa raha dodon-kisambotra loatra, dia tsy mahavaka ny adrisa amin’ny aketalahy ka rehefa mby an-tanana ny haza vao ketraka sy diso fanantenana, eny sosotra mihitsy aza raha toa ka aketa no azo sy namonoan-tena fa tsy adrisa.
Ampiasaina io ohabolana io handatsana olona mora adalain-java-mamiratra ivelany ka manao izay hahazoana izany na toy inona na toa inona hasarotany, na toa inona na toa inona tombam-bidiny. Harena natao fafin-katrana sy aim-beri-maina anefa no niafarany satria tsy araka ny noeritreretiny ary tsy nahitany soa na dia kely akory aza ilay zavatra nimatimatesany sy nandriany ilika ary nandaniany herim-po.

"Mirobona hanampy ny efa misy toy ny ahitra maniry an-jezika " :

Ongotana sy ariana ny ahitra matetika, fa anisan’ny fako raha maniry eny amin’ny voly.
Raha eny amin’ny zezika kosa anefa dia ongotana ka alevina ho zezika ihany.
Ampiasaina io ohabolana io eo amin’ny zavatra betsaka tsy dia ilaina loatra, nefa azo angonina hanasoavana zavatra hafa.

Abéline Eléonore

Fafy rehetra

Natao ho hitsikitsika hivavahana, kanjo voromahery nipaoka ny akoho - Izy rehetra

Fitadidy

17 juin 2014

6 jona 2014 : Famoahana ny andia ao Toamasina 6 jona 2014 : Famoahana ny andia ao amin’ny...

27 avril 2014

Ny 21 ka hatramin’ny 26 jolay 2014 no hanatanterahana ny Zaikabe faha III-n’ny Fikambanan’ny...

27 avril 2014

29 marsa 2014 : Fitsangatsanganana Faritany FI.MPI.MA. Antananarivo 21, 22, 23 marsa 2014 :...

14 oct. 2013

Volana ÔKTÔBRA 2013 : Fankalazan’ny Faritany FI.MPI.MA. Antsirabe ny faha-50 taon’ny FI.MPI.MA.Ny...

31 juil. 2013

Alahady 21 jolay 2013 : Fivoriam-be ny Faritany FI.MPI.MA. Antananarivo, fandraisana ho mpikambana...

04 juin 2013

Fantaro ireo fitadidy Volana Jona 2013 Sabotsy 1 jona 2013 : fanombohana ny...

Fitadidy rehetra

Sary

Le forum est vide

Pas d'article dans la liste.

FI.MPI.MA : AKON-GAZETY

Namana sy Rohy

  • Tahala Rarihasina
  • Ny Akademia Malagasy