Vaovao

Roapolo taona izay no nananganan'ny Mpitandrina RAKOTOBE Rajaomanjato sy ny Jeneraly RAMAKAVELO Désiré Pilippe ny Sampana "Hanitra Nentindrazana" ao...

Tontosa tamim-pahamendrehana ny fandraisana sy fandevenana ny nofo mangatsikan’ny Filoham-boninahitra FI.MPI.MA., izay nanorina ny fikambanana 50...

Vaovao rehetra

Akon'ny faritany - Akon-dia tany ivelany

« Trandraka an-tanimena, hono, ka ny volon-tany no arahina » Atoa Pascal Aquien, Filoha lefity ny Oniversite La Sorbonne, no nandahateny voalohany...

Fanokafana ny ivon’ny fankalazana tao amin’ny Centre International de Séjour de Paris salle des Congrès Paris 21 avrily tolakandro. Nanamarika...

Vaovao rehetra

Tsenan-kevitra

Izy no...

Izy no ... RAZAFIHARINIAINA Arsène

Fony teny amin’ny Sekoly Fanabeazana Fototra no nanombohany niantsehatra tamin’ny kabary, tsapany ho mandeha ila ihany anefa ny fahalalany tamin’ny kabary koa namafisiny izany rehefa tonga tao amin’ny « Lycée Moderne Ampefiloha » izy. Teo an-tokonan...

Tohiny

" Aza matoky fitia tafahoatra ka mitanjaka imasom-bady " :

Ny mitanjaka eto dia manana heviny roa : voalohany, dia milaza tsy ampihambahambana ny lafy ratsim-piainan'ny tenany na ny an'ny havany. Faharoa, dia tena hoe miboridana, mihanjaka, manahy vatana. Samy mety ampiasaina ireo heviny roa ireo amin'ity fombam-pitenenana ity.

Rehefa mahatsiaro ho tena tia na tena tiana ny olona iray (na lahy io na vavy) , dia manjary sahy miteny na maneho fihetsika tsy voalanjalanja. Heveriny ho tokony tsy misy afenina amim-badiny ny zavatra rehetra mahakasika ny tenany sy ny havany na tsara izany na ratsy.

Tsy adala anefa ny Ntaolo raha niaina ka nampita io fomba fitenenana io amin'ny taranaka mifandimby mba hampahatsiahivana azy ireo fa ilam-pitandremana fatratra ny teny ambara amin'ny olon-tiana, sy ny fihetsika atao eo imasony, indrindra ny fomba enti-maneho izany.

Ny antony? - mba tsy hiteraka fanafintohinana na fahakiviana, na fahadisom-panantenana ka mahatonga azy hihemotra na hiverin-dalana.

" Ny soa famafy ry aiko, ny tsara fioty; koa mahaiza mitahiry raha te-hanana ny mateza "

" Aza matoky fitia tafahoatra "
àry e " ka mitanjaka imasom-bady ! "

Abéline Eléonore

Fafy rehetra

Tendrombohitra fandrian'ny zavona; lohasaha fandrian'ny moka; sakeli-drano fandrian' ny mamba; izaho, kely fandrian'ny saina - Izy rehetra

Fitadidy

17 juin 2014

6 jona 2014 : Famoahana ny andia ao Toamasina 6 jona 2014 : Famoahana ny andia ao amin’ny...

27 avril 2014

Ny 21 ka hatramin’ny 26 jolay 2014 no hanatanterahana ny Zaikabe faha III-n’ny Fikambanan’ny...

27 avril 2014

29 marsa 2014 : Fitsangatsanganana Faritany FI.MPI.MA. Antananarivo 21, 22, 23 marsa 2014 :...

14 oct. 2013

Volana ÔKTÔBRA 2013 : Fankalazan’ny Faritany FI.MPI.MA. Antsirabe ny faha-50 taon’ny FI.MPI.MA.Ny...

31 juil. 2013

Alahady 21 jolay 2013 : Fivoriam-be ny Faritany FI.MPI.MA. Antananarivo, fandraisana ho mpikambana...

04 juin 2013

Fantaro ireo fitadidy Volana Jona 2013 Sabotsy 1 jona 2013 : fanombohana ny...

Fitadidy rehetra

Sary

Le forum est vide

Pas d'article dans la liste.

FI.MPI.MA : AKON-GAZETY

Namana sy Rohy

  • Tahala Rarihasina
  • Ny Akademia Malagasy